10 Lines About National Flag in Odia

10 Lines About National Flag in Odia

 1. ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ସାଫ୍ରନ୍, ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଗଠିତ |
 2. ଏଣୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ.
 3. 22 ଜୁଲାଇ 1947 ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା |
 4. ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏକ ଆୟତକାର ଆକାରରେ ରହିଛି | ଏହାର ଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 3: 2 ଅନୁପାତର ଅଟେ |
 5. ଏଥିରେ ସାଫ୍ରନ୍, ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ତିନୋଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି |
 6. ସାଫ୍ରନ୍ ରଙ୍ଗ ସାହସିକତା, ଧଳା ରଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସବୁଜତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ |
 7. ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତାକାର ଚକ୍ର ରହିଛି | ଏହାକୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ |
 8. ଏହି ଚକ୍ର ଭିତରେ ୨୪ଟି ଅଖ ରହିଛି. ଏହି ଚକ୍ର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତିଶୀଳତାର ଗୌରବ ବହନ କରେ.
 9. ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |
 10. ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ସୂଚକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ |

About The National Flag Of India in Odia

 1. The national flag of India is the triangle which is made of saffron, white and green.
 2. That is why our national flag is called the tricolor.
 3. The tricolor was adopted as the national flag on July 22, 1947
 4. The triangle is rectangular in shape It has a length and width ratio of 3: 2
 5. It has three parallel stripes of saffron, white and green
 6. Saffron color boldness, white color truth and green color symbolize greenery.
 7. There is a blue circle on the white inside our national flag This is called the Ashoka Chakra
 8. The wheel has 24 axles. This cycle carries the glory of the progress of our country.
 9. There are many rules for hoisting the national flag and it cannot be used for decoration
 10. As the tricolor flag is the national symbol of our nation, it is the duty of every citizen to respect it.

Related Content