200+ Odia Nitibani For Students

Odia Nitibani, odia nitibani for students, odia nitibani image, odia niti sikhya, chanakya nitibani, odia anuchinta, odia nitibani sms, odia nitibani photo.

200+ Odia Nitibani For Students

Odia Nitibani

Jadi Kehi Tuma Jibanare

Rahibaku Chahunahi Taku

Roki Rakhi Kichi Labha Nahi

Karana Se Kebe Hele Tumaku

Apanara Bhabi Nathila.

Nitibani in Odia

Jibanare Nischaya

Thare Brukhya Ropana

Kariba Uchit.

Odia Niti Bani

Kacha Pachare Daudi Daudi Nija

Bhitare Thiba Hiraku Bhuligali

Jahaku Gadhibare Puraa

Jibana Biti Jaithila Mo Bapa Maa nkar.

Odia Nitibani Shayari

Dui Dhoka Madare Jadi

Samasta Dukha Sari Jaithanta

Tebe Buddha Kebe Hele

Kahi Nathante Kamanara Binasha

Hin Dukhara Binasha.

odia nitibani for students

Jibanara Raja Rastare

Daudi Daudi Jadi Kebe

Hatasa Hoijao Tebe

Nischaya Prakruti Kolaku Feri

Dekha Kete Shanti Miluchi.

odia nitibani image

Samparka Ta Anek Dekhichi Saheb

Hele Apanaara Khub Kam.

odia niti sikhya

Bada Bichitra Ajira

Dunia Saheb

Ethi Swartha Sarigale

Samparka Bhangijae.

chanakya nitibani odia

Prem O Ghrunara

Juddhare Sabubele

Prema hin Jiti Thae.

Odia Anuchinta

Mate Kebe Anya Saha Tulana

Karani Katrana Tame Kebala

Mate 0.01% janicha. Baki

Janibaku Hele Tumara

Aneka Janma Kam Padijiba.

good morning odia nitibani

Niraba Rahuthiba Manishaku

Kebe Durbala Bhabani.

Karana Semananka Kathaku

Sahya Karibara Samarthya

Tuma Bopara Bi Nahin.

odia nitibani sms

Nirabata Mun Bahi Tharu

Shikhichi,

Tume Janina Mo Nirabatara

Prusthare Keteje Kahani

Luchi Rahichi.

odia nitibani photo

Jibanara Anubhuti Kebe

Byartha Jaena, Kebe Na 

Kebe Se Tuma

Sahayata Nischaya Kariba.

Odia Nitibani Status

Kahiba Agaru Shuni Dekha

Kariba Purbaru Bhabi Dekha

Arambha Purbaru Shesha Dekha

Tebe Jai Janiba

Jibanara Mulya Kana.

Nitibani in Odia Image

Prarthanara Shakti Tume

Ejaen Janina Saheb

Mruta Bibhishikare

Shoithiba Byaktibi Jibant

Hoi Jai PAre.

odia anuchinta lekha

Akasara Tara Ganu Ganu

Ketebeleje Rati Pahigala

Jani Parilini.

Hele He Iswara

Tumaku Ashesha Dhanyabada Mate Nua

Eka Sakala Dekhibar Sujog Dei Thibaru.

 

Related Content